VILTMÅLSSEKTIONENS VÅRMÖTE HÅLLS SÖNDAG 9.8.2020 KL 17.30 PÅ INGÅ SKJUTBANA

VILTMÅLSSEKTIONENS VÅRMÖTE HÅLLS SÖNDAG 9.8.2020 KL 17.30 PÅ INGÅ SKJUTBANA

VÄLKOMNA

STYRELSEN