VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE 3.11 KL 18

VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE HÅLLS I AKTIA-HALLEN PÅ INGÅ SKJUTBANA ONSDAG 3.11.2021 KL 18.00

STÄDTALKO I HALLEN FRÅN KL 17 SAMMA KVÄLL