Stipendier för juniorer finns att söka senast 31.3

RS – juniorer kan ansöka om stipendier för kostnader de haft under verksamhetsåret 2021. Bifogad blankett ifylls (finns även i elektronisk form på RS-hemsida) Utgifterna bör bestyrkas med originalkvitton eller tillförlitlig utredning. Ansökan kan inlämnas till någon styrelsemedlem eller sändas per epost till: ordforande@raseborgsskyttar.fi. senast den 31.3 2022

De beviljade stipendierna tillkännages på föreningens Vårmöte.

Raseborgs skyttar rf.