SFSM Luftolympiapistol

Raseborgs skyttar rf anordnar SFS:s Mästerskapstävlingar på luftolympiapistol i Västerby skyttehall, i Ekenäs den 27.11.2021.

Alla SAL:s klasser.

Ålders- och juniorskytt får också skjuta i H(D)-klassen, och skjuter då två gånger.

Deltagaravgifter:               Seniorer/Damer: 20€

                                           Juniorer:              10€

                                           Lagtävling:          17€

Deltagaravgifterna betalas på tävlingsplatsen.

Anmälningarna ska vara inne senast fredagen den 12.11.2020 till:

                                  Kasper Förström

                                  Email: kasper.forstrom@gmail.com

Heatlista:                  på RS:s hemsida, https://www.raseborgsskyttar.fi/ senast 15.11.

Välkommen till Ekenäs!