RSM pistolgrenar

Klasserna upp till H60/D60 tävlar i RSM i sport/klenpistol 2.6, standard 4.6 och grov 9.6, kl.18:00. För klasser 70 och äldre följer vi med rådande anvisningar och informerar i ett senare skede.

RSM i Olympisk pistol och fripistol bestäms senare.