RSM luftpistolsgrenar

Vi skjuter RSM i luftpistol 3.3, luftolympiapistol 10.3, luftstandardpistol 17.3, och luftsportpistol 31.3.