RSM

Pistolsektionen håller RSM i grovpistol 8.6 kl.17, standardpistol 15.6 kl.17, och sport/klenpistol 22.6 kl.15 och 17:30.

Olympisk pistol och 50m meddelas senare.