RS Höstmöte 28.11

Stadgeenligt höstmöte i Västerby skyttehall 28.11 kl. 18.00