RS HÖSTMÖTE 27.11 kl. 16.00

Stadgeenligt höstmöte i Västerbyskyttehall.