Raseborgs Skyttars Vårmöte 29.4

Raseborgs Skyttar håller stadgeenligt vårmöte på Hotell SeaFront i Ekenäs den 29.4 kl. 18.00.

Välkomna