Raseborgs Skyttars Höstmöte 25.11

Raseborgs Skyttars höstmöte måndagen den 25.11 kl. 19.00 i Västerby skyttehall. Stadgeenliga ärenden.

Välkomen
Styrelsen