Pistolsektionens vårmöte

Pistolsektionen håller vårmöte 14.6 kl.18:00 i Västerby skyttehall.

Välkomna!