Pistolsektionens vårmöte 10.4

Pistolsektionen har vårmöte söndagen 10.4 kl.18:30 i Västerby skyttehall.

Välkomna!