Pistolsektionens höstmöte 15.11 kl.18:30

Pistolsektionens höstmöte 15.11 kl.18:30 i Västerby skyttehall. Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!