! FEL ! MEDLEMSAVGIFTER 2021

Det har skett ett fel vid utskick av årets medlemsavgifter, kontonumret har uteblivit från räkningarna. Leverantören skickar ut en ny räkning under Mars 2021.

Centralstyrelsen