Månadstävlingar

Vi börjar igen med månadstävlingar tisdag 28.7 på fripistol kl.16-> non-stop, 4.8 på sport/klen kl.16 & 18.

25.8 också RSM på fripistol kl.17 i samband med månadstävlingen.