Juniorstipendier att söka senast 31.3.2023

RS – juniorer kan ansöka om stipendier för kostnader de haft under verksamhetsåret 2022. Bifogad blankett ifylls (finns även i elektronisk form på RS-hemsida) Utgifterna bör bestyrkas med originalkvitton eller tillförlitlig utredning. Ansökan kan inlämnas till någon styrelsemedlem eller sändas per epost till: ordforande@raseborgsskyttar.fi senast den 31.3 2023.

Ansökningsblankett

De beviljade stipendierna tillkännages på föreningens Vårmöte.

Raseborgs skyttar rf.