HÖST- och VÅRMÖTE 20.6.2021

Raseborgs Skyttars Höstmöte för år 2020 och Vårmöte för år 2021 ordnas på Ingå Skjutbana den 20.6.2021. Höstmöte kl. 17.00 och Vårmöte kl. 18.30.

Stadgeenliga ärende och kaffeservering.

Centralstyrelsen