Styrelse

Hagelsektionens styrelse 2019

Ordförande

Marcus Bäckman
Tel: 044-5657812

Viceordförande

Jarl Österman
Tel: 0400-100131

Sekreterare

Tom Kvarnström
Tel: 050-5613199

Kassör

Hans Kvarnström
Tel: 040-5027489

Ledamöter

Christoffer Österman
Tel: 0500-100131

Rolf Hellgren
Tel: 044-9211894

Suppleanter

Micaela Qvarnström
Tel: 040-5737966

Guy Finnberg
Tel: 050-5954717

Pressombud

Guy Finnberg
Tel: 050-5954717

Representanter i centralstyrelsen

Christoffer Österman

Marcus Bäckman