Skytteprogram

Skjutbanan är öppen mellan kl.16:30 – 20:00.

Skytte programmet finns bakom länken nedan, notera gärna special programet och dess spesifika regler

Startavgifter

Övervakare + RS-juniorer – 2,50€
RS-medlemmar + övriga juniorer – 4,50€
Icke medlemmar – 5,50€
Compak – 6,00€
Anmäl dig alltid till övervakaren innan du börjar skjuta, betalningmetod  oftas kontant, reservera gärna jämna pengar.
Välkommen
Marcus Bäckman

RS Program 2022