Skytteprogram

Banan är öppen mellan kl.16:30 – 20:00. Skytte slutar på talkokvällarna 18:30
Anmälningstiden på månadstävlingarna tar slut 17:30
OBS! Klubbmästerskaps anmälningstid tar slut 16:30 då det ordnas på vardag
Skjuttider på banan: Vardag 9-20, undvik träning på lördag.
Inget skytte på söndag förutom om det är tävlingar

 

Startavgifter

Övervakare + RS-juniorer – 2,50€
RS-medlemmar + övriga juniorer – 4,00€
Icke medlemmar – 5,50€
Compak – 6,00€

RS program 2020