Hagel

Välkommen till Hagelsektionen

Under flikarna hittar du information om vår verksamhet, styrelsen samt tävlingar vi ordnar.
Vi utövar vårt skytte på Hagelbanan i Ingå.

Hagelsektionens höstmöte:
Måndag 19.11.2018 kl.18:00
Ingå Skyttehall