VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE ONSDAG 11.11.2020 KL. 18.00 I AKTIAHALLEN PÅ INGÅ SKJUTBANA

VILTMÅLSSEKTIONEN HÅLLER HÖSTMÖTE ONSDAG 11.11.2020 KL. 18.00 I AKTIAHALLEN PÅ INGÅ SKJUTBANA

PRISUTDELNING FÖR SOMMARENS MÄSTERSKAP SAMT KAFFE

VÄLKOMNA