VILTMÅLSSEKTIONENS VÅRMÖTE HÅLLS MÅNDAG 22.4.2019 KL. 18.30 I AKTIAHALLEN PÅ INGÅ SKJUTBANA

VILTMÅLSSEKTIONENS VÅRMÖTE HÅLLS MÅNDAG 22.4.2019 KL. 18.30 I AKTIAHALLEN PÅ INGÅ SKJUTBANA

VÄLKOMNA

STYRELSEN