VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE SÖ 3.11.2019 KL. 18.00 I AKTIAHALLEN

VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE HÅLLS SÖNDAG 3.11.2019 KL. 18.00 I AKTIAHALLEN PÅ INGÅ SKJUTBANA

PRISUTDELNING & KAFFE