VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE SÖ 29.10 KL 18.30 I AKTIAHALLEN I INGÅ

VILTMÅLSSEKTIONENS HÖSTMÖTE SÖ 29.10 KL 18.30 I AKTIAHALLEN I INGÅ

PRISUTDELNING

VÄLKOMNA