VILTMÅLSSEKTIONEN HÅLLER HÖSTMÖTE I AKTIA-HALLEN I INGÅ MÅNDAG 5.11.2018 KL 19.00

VILTMÅLSSEKTIONEN HÅLLER HÖSTMÖTE I AKTIA-HALLEN I INGÅ MÅNDAG 5.11.2018 KL 19.00

VÄLKOMNA