Tävlingar

Tävlingar

 

TÄVLINGSKALENDER VINTER-SOMMAR 2019

En kontinuerligt uppdaterad kalender över viltmålstävlingar finns på Sportskytteförbundets hemsidor på adressen:

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liikkuva-maali/kalenteri/

Finlands Jägarförbunds Nylands distrikts tävlingskalendrar finns på adressen

http://uusimaa.metsastajaliitto.fi/node/65


ANMÄLNINGAR TILL VILTMÅLSTÄVLINGAR SKÖTS AV NIKLAS HYVÄRINEN.
DEN SOM TÄNKER DELTA I EN TÄVLING SKA ALLTSÅ MEDDELA NIKLAS PÅ  TFN 044-2982880 ELLER EPOST n.hyvarinen(at)hotmail.com (HELST FÖRE SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL IFRÅGAVARANDE TÄVLING)