Stödskytteträningar i Aktiahallen på Ingå skjutbana torsdagar fr.o.m. 5.9.2017 kl. 17.30