SFSM i luftolympiapistol 17.11

Heatindelningen för SFSM i luftolympiapistol finns här.