RSM

RSM skjuts enligt följande; 3.8 30+30 och standard, 6.8 grov, 27.8 fri, 31.8 olympia