RS-MÄSTERSKAPSTÄVLINGARNA PÅ 10M RÖRLIGT MÅL TI 19.2 OCH TI 26.2 I AKTIAHALLEN I INGÅ

RS-MÄSTERSKAPSTÄVLINGARNA PÅ 10M RÖRLIGT MÅL SKJUTS TISDAGARNA 19.2 OCH 26.2 I AKTIAHALLEN I INGÅ. NORMALLOPPEN SKJUTS TISDAG 19.2 I SAMBAND MED MÅNADSSVINET OCH BLANDLOPPEN SKJUTS TISDAG 26.2.