RS Höstmöte 14.12

Raseborgs Skyttar håller stadgeenligt höstmöte i Västerby skyttehall måndagen 14.12 kl. 18.00.

Välkomna.