Pistolsektionens vårmöte

Välkomna på pistolsektionens vårmöte 15.4 kl 18:30 i Västerby skyttehall.