Medlemskort 2018

På grund av problem med tillverkningen av medlemskorten och lagändringar (GDPR) så kommer vi inte att skicka ut några medlemskort under året 2018.

Behöver ni ett intyg som bevis på ert medlemskap kan ni kontakta kassor@raseborgsskyttar.fi

Styrelsen