Skytteprogram

Skytteprogram

Banan är öppen mellan 16.30 – 20.00
Anmälningstiden på månadstävlingarna tar slut 17.30
Skjuttider på banan: Vardag 9-20, Undvik träning på veckoslut
Startavgifter
Övervakare + RS-juniorer – 2,50€
RS-medlemmar + övriga juniorer – 4,00€
Icke medlemmar – 5,50€
Compak – 6,00€

RS Program 2017

TALKOKVÄLLAR 2017

15 MAJ
4 JULI
9 AUGUSTI