Skytteprogram

Skytteprogram

Banan är öppen mellan kl. 16:30 – 20:00
Anmälningstiden på månadstävlingarna tar slut kl. 17:30
Skjuttider på banan: Vardag kl. 9:00-20:00, Undvik träning på veckoslut
Startavgifter
Övervakare + RS-juniorer – 2,50€
RS-medlemmar + övriga juniorer – 4,00€
Icke medlemmar – 5,50€
Compak – 6,00€

Skytteprogram 2018

TALKOKVÄLLAR 2018

14 MAJ
3 JULI
8 AUGUSTI