Ordningsregler

Ordningsregler för 25 m pistolbanan i Ingå

1. Rätt att använda Pistolbanan har Garantiföreningens medlemmar och Rasborgs Skyttars medlemmar.
2. Skytte på andra avstånd än 25 m är förbjudet.
3. Tavlor som passar i tavelanordningarna skall användas.
4. Endast cal. .22 LR och .32 med blykula.
5. Skjuttider måndag-fredag kl. 9.00-20.00 lördag kl.9.00-18.00 söndag kl.12.00-20.00
6. Jaktkort eller i kraft varande försäkring är obligatorisk på skjutbanan.
7. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften till Garantiföreningen eller Raseborgs Skyttar för att du får använda banorna.
8. OBS! Fyll i uppföljningsblankett. Obligatorisk enligt myndigheterna.

Ordningsregler för Trap och Skeet Banan.

1. Rätt att använda hagelbanan har Garantiföreningens medlemmar och Rasborgs Skyttars medlemmar.
2 Skytte från andra platser än de utmäkta platserna är förbjudet.
3 På området får ej användas egna lerduvskastare.
4 Patroner för ändamålet som trap och skeet patroner max 2,5 mm får endast användas.
5 Skjuttider måndag-fredag kl. 9.00-20.00 lördag kl.9.00-18.00 söndag kl.12.00-20.00
6 Jaktkort eller i kraft varande försäkring är obligatorisk på skjutbanan.
7 Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften till Garantiföreningen eller Raseborgs Skyttar för att du får använda banorna.
8. OBS! Fyll i närvaroblankett. Obligatorisk enligt myndigheterna.

Ordningsregler för 50 m Viltmålsbanan och Gevärs och Pistolbanan.

1. Rätt att använda Viltmåls och Gevärs och Pistolbanan har Garantiföreningen för Ingå skjutbana r.f:s medlemmar och Rasborgs Skyttars r.f:s medlemmar.
2. Skytte på andra avstånd än 50 m är förbjudet.
3. Endast tavlor som passar i tavelanordningarna får användas.
4. Endast cal. . 22 LR .
5. Skjuttider måndag-fredag kl. 9.00-21.30 lördag kl.9.00-18.00 söndag kl.12.00-21.30
6. Jaktkort eller i kraft varande försäkring är obligatorisk på skjutbanan.
7. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften till Garantiföreningen eller Raseborgs Skyttar för att du får använda banorna.
8. OBS! Fyll i närvaroblankett. Obligatorisk enligt myndigheterna.

 

Centralstyrelsen
Raseborgs Skyttar r.f.