12Nov

RS Höstmöte 14.12

Raseborgs Skyttar håller stadgeenligt höstmöte i Västerby skyttehall måndagen 14.12 kl. 18.00. Välkomna.

24jun

VÅRMÖTE 9.8.2020

Stadgeenligt vårmöte 9.8.2020 kl. 18.00 på Ingå Skjutbana. Premeringa. Styrelsen