En Västnyländsk sportskytteförening
Lokal verksamhet - internationell framgång